BANEREGLER FOR TÅSEN TENNISKLUBB  

  • Kun betalende medlemmer har anledning til å benytte banene.

  • Sko med knotter/grovt mønster skal ikke benyttes! Bruk tennissko med jevn såle som ikke setter spor.

  • Banene må ikke brukes dersom de er bløte etter regn!

  • Ta hensyn til naboer og unngå unødig støy.


Grusbanene krever daglig vedlikehold

Dersom det er tørt, må banen vannes før spill. Området 2 meter foran grunnlinjen og 3 meter bak grunnlinjen må vannes spesielt godt.

Vanning skjer ved at slangetuten holdes skrått oppover og føres sakte frem og tilbake. Man må ikke rette tuten ned mot banen da dette kan lage hull i dekket. Videre må det ikke vannes så mye at det oppstår synlige dammer.

På varme dager kan det være nødvendig å vanne oftere. Tørre baner blir slitt svært mye raskere. Ta en pause i spillet og vann banen dersom det støver.

NB! Husk alltid å stenge vannet i kranen, ikke bare i slangetuten! Vi har dessverre hatt flere tilfeller der slangen har sprengt på grunn av trykket, og vann har flommet utover banen og gjort stor skade.

Etter spill skal hele banen kostes og linjene rengjøres.  Kosting skjer ved å starte langs gjerdet og dra kosten/nettet rundt banen i ytterkant og forsette innover i en sirkel mot midten (se egen plakat på banen). Heng kosten/nettet opp på krokene etter bruk!

Til slutt vannes banen lett. Hvis du er den siste som spiller om kvelden (klokken 21-22), er det fint om du vanner litt ekstra!

På hverdager før klokken 16 samt hele dagen lørdag, søndag og helligdager, har barn og voksne lik rett til spill på grusbanene. 

Fra klokken 17 på hverdager er banene forbeholdt  voksne.  Barn kan benytte banene dersom det er ledig.

Dersom begge grusbanene er opptatt når du kommer, skal ovennevnte regler følges ved banebytte. Bytting skjer ved at man spør hvem som har spilt lengst, og disse må vike banen etter en halv time.

Medlemmer som spiller med gjest, har ikke bytterett, men må vente på ledig bane. Dersom man spiller med gjest, og begge banene er opptatt, må medlemmer som spiller med gjest vike først.

Gjestespillere

Medlemmer har lov til å ta med en gjest en gang i blant. Det er imidlertid ikke anledning til å omgå reglene ved å gjøre spill med gjester til en regelmessighet!

Bane 3

Høsten 2014 gikk Tåsen IL til anskaffelse av nytt dekke på bane 3. På denne banen sto i sin tid Norges første boblehall for tennis.

Det nye dekket er av typen Playrite Matchplay, kunstgress fylt med silicasand. Banen er åpen for barn og unge. Voksne spillere må være medlem av Tåsen.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Tåsen Idrettslag